giardina-poesia Alcune virtù ed emozioni !
Giovanni Giardina   14 – 04 – 2014 -

                                                                                                      

1)            U dialettu !

Nun scrivu cu linguaggiu in italianu

pirchì ‘un sugnu lombardu o bolognisi.

nascìu Eolianu e sugnu Liparisi,

e parlu u dialettu i ccà, du mè paisi.

Si a ti cumu scrivu e parlu nun ti piasci

basta c’un mi lieggi e ascùti e a mmi làssami in pasci !

                                    

2)             A pascienza !

A pascienza è na virtù, nun è na scienza,

e a tanti cunveni ‘un dari cunfidenza,

spesci se unu c‘un’havi nenti i chifffàri

e si passa u tiempu a rumpiri e a scassàri

si fa vidiri di tutti , fa u prufissùri,

finu c’un perdi a pascienza puru u Signùri !

 

3)               L’onestà !

Viviri onestu ‘un’è cosa di tutti

u munnu ha statu sempri un futti futti

ma cu di l’autri ha sempri apprufittatu

di cca, alla fini, mai nenti s’ha purtatu !

                                  

4)           A dignità !

Fingi gran panza mia, fingi e agghiùtti

ca u fingiri è virtù ‘nta mala sorti,

si iò ci avissi datu cuntu a tutti,

a chist’ura ...avissi pirdùtu :

“ A virtù , l’ingegnu e l’arti ! “

 

5)                L’amuri !

L’amuri nasci spontaneu dintra o cori

e ti lu puorti finu a quannu muori

si poi u pierdi pa strata, t’assicuru..

ca tuttu a un corpu, ti ritruovi o scuru.

 

6)         Cori emigranti !

U cori mia s’imparò a vulàri

cu scopu di putìri cunfurtàri

cunfidu e preju sempri u Patri Nuostru,

c’arrivu e trasu dintra o cori vuostru !

 

7)          U testamientu !

Sapiennu ca dumani   t’haiu a lassari,

già passu i jurnati mia, suffierti e amari

ti lassu sta scrittura pi documentu

e i sutta a firma mia pi testamientu !