giardina-poesiaAmici cari , in passato per lunghissimi anni, nel nostro paese  abbiamo avuto cevelloni che hanno fatto impazzire il mondo intero, per anni  e anni siamo stati sempre i primi in ogni cosa, mentre oggi ci siamo ridotti una Nazione priva di cervelli !

Il telefrico senza fili – di Nino Martoglio

              

Siti bestia, quadrupedi, animali...

e non vi dicu atro, non vi dicu!...        

Le 'ntinne ci su' sempri, tali e quali,

e l'àmu visti jù e cumpari 'Ricu...

 

Chiddu ca non c'è cchiù, mio caro amicu,

è il filo!........ Oh,   binidittu San Pasquali !

Il filo, dintra il quale, a tempu anticu

currèva u telecrama naturali !...                    

 

La mia difficortà, però, 'n’è chissa;

c'è un'autra cosa c’ancora non sacciu

e della quali, nn'arristai scossu:

 

Chiovi, mintèmu, l'acqua si subissa....

Com'è ca la parola do dispacciu,                      

agghìca,* bella asciutta comu 'n’ossu ? * (arriva)

 

U pareri !      

Pirmittiti, ca ora dicu a mia :          

Sarà, ca in Italia simu latruni,

putruni, strafuttenti e sciarlatani,

ma in quantu a invenzioni......

nna ponnu schicchiàri all’Italiani.

 

‘Nta tuttu u munnu ,’ntà tutti i Nazioni,

‘nta ogni paisi , unni ci sù cristiani ,

mai ci nn’ha statu unu cumu a Marconi

ca fisci rincoglioniri e Mericani.

 

‘Nta sti cuosi ‘amu statu sempri i primi, munnu boia !

Cumu a Marconi e a Meucci, porca troia !

 

Ora vi portu l’esempiu :

                            

Mittimu ca ccà, ci stamu l’Italiani

e i l’autra parti , ci stannu i Mericani ;

basta ca si pigghianu un baracchinu o un telefoninu,

puru a distanza , puru senza filu,

a nn’uautri nni pònnu fari un bel....!