LAngolo della poesia AUGURI di BON’ANNU 2015

clicca sul triangolo bianco per ascoltare

Auguri a tutti l'amici e paisani
a chiddi vicini e a chiddi luntani
Auguri a tutti i ricchi e benestanti
e a tutti chiddi ca 'un'hannu nenti.

Auguri all'invalidi e ai malati
e dutturi e 'nfermieri , ca fannu i nuttati
Auguri a tutti quantu li parrini
ca su cuntenti, c'hannu i criesi chini.

Auguri ca buttigghia di spumanti
a tutti i militari e ai naviganti
Auguri a chiddi chi fannu sacrifici
e a cu è chi perdi a vita pi la pasci.

Auguri e piscaturi e ai furnari
ca pisci e pani friscu fannu truvàri
Auguri a chiddi con'hannu na famigghia
e 'un sannu cu ccu rapiri a buttigghia.

Auguri a ccu sta beni e chiossà cunta
e o poviru ca varda u suli d'unni spunta
Auguri a tutti i viecchi e ai pensionati
e a chiddi ca sunnu suli e abbannunati.

Auguri o Sinnacu e all'amministrazione
a destra, a sinistra e all'opposizione
ca beni o mali pi superari a crisi
cercanu i purtari avanti stu paisi !

E ringraziannu a Diu puru pi st'annu
vi fazzu l'auguri di :........BON'ANNU !

liparivecchia18.jpg