di Giovanni Giardina

Tutti chiddi ca hannu i tiempi arriedu e spaddi o i capiddi ianchi completi cumu a mmia, si ponnu arricurdari l"impurtanza c"havia pi li sposini, l"accattata di la camira da liettu.

Tantu pi cuminciari c"era lu liettu e a parlari di la so m"purtanza sarebbe cumu a certi pila: Superfluo! Dicimu ca gira vota e furri'a, era tuttu du matrimonio, dico era...... picchi' oggi purtroppu, i giovani con i quali ho parlato di nozzi, dicono ca lu liettu e' il fuoco dove la prima notte si consuma lu matrimonio.

Ma chi cumminanu i moderni sposini, quannu si vannu a curcari di tantu offisa al pudore, al punto di consumari lu matrimonio subbitu?

E tiempi mia, i matrimoni eranu indistruggibili, nun si cunsumavanu mai!!!! Accuminciavanu n'to liettu e n'ta ddu liettu finivanu, dopu na vita passata n'siemi, magari cunzati cu sciuri e mani n'to piettu, attaccati cu rusariu, cumu fussiru manietti. Ma ora mittimu da parti lu liettu; chi c'era di tantu importanti, n'ta stissa camira?

C'era lu guardaroba, puozzu garantiri ca la camira da liettu nun s'accattava si nun c'era iddu. L'unico e solo armadio della famigghia, prisenti e futuro, e mentri n'te casciuna da specchiera si sarvava sia la biancheria intima, ca chidda nun tantu in cunfidenza n'somma.... n'to guardaroba s'appizzava tutto e di tutto.

I ragazzi di oggi s'addumannirannu: ma come sarebbe possible cafuddari in un solo armadiu tuttu lu vestiariu di la famigghia? Si, era possibilissimo, e nun ci vuli'a l'arti di la pinna dato che il capo famigghia havia al massimo due, tre vestiti e forsi un pigiama; e la signura?

Idem chi patati, e se con la grazie di Dio e li istruzioni du diavulu arrivavanu i figghi........ Nun c'eranu problemi., un vestitino passava dal primo all'ultimo arrivatu, quannu il primogenito addivintava quasi taglia ragazzo....... adottava lu vistitu di lu patri, ormai consummatello, pero' s'arrivutava e cioe'? Si purtava o sartu, ca passava la stoffa seculuruta di fora a d'intra e vice versa. Quannu lu travagghiu era finutu, a casa mia c'era un coru generali......

Minchia!...... Pari nuovu!..... A sula camurri'a eranu i sacchietti, ca cu l'arrivutata inveci di fora, eranu d'intra. Ma ammessu e nun concessu ca lu vistitu s'arridduscia nu strazzu, al punto ca l'attaccapanni si vriugnava di tinillu appizzatu; allura si cuminciava a diri di fari filici un povirieddu.

Oh! Quanto erano belli quei brutti tempi! All'epica d'oggi un guardaroba sulu nun basta mancu pi mittirici li fazzulettina di carta, ogni famigghia havi bisognu di na dozzina d'armadi, pi vuscialli finu a scoppiari, di causa, vistita, cappuotti, m'permiabili, giacconj , giacchetti,, giacchine,,,.3/4....4/4....8/8....tutti Nu...o...vi.... Ma chi mancu si mettunu.

Quattru disonorati stabilieru ca su fora moda,e nuautri cchiu' disonorati di iddi ca ci cridimu Mi ricuordu c'havia un paru di causi belli nuovi, chi iammali larghi; nun ci ficiru cchiu' piaciri e mi prescrissiru ca iammala stritta; mi usaiu mancu tri misi e mi ficiru ittari.......mi dissiru ca ora si usanu a corna di so patri. Ora l'armadi parinu cani n'cinti.......Dici: E picchi' i cuosi nun usati nun i rialati?? A ccu?? A to soru?? Prova a diricci a unu ca sa passa malicieddu o scarsulinu, ti puozzu rialari un paru di causi ca su mittuti sulu di na vota??

Dunque se questo e' educato, prima ti dumanna si sa natari, e alla risposta affermativa ti molla na sputazzata oceanica n'faccia e gridannu ti dici.......... NATA. In cunfidenza u sapiti a ccu assumigghianu l'armadi di oggi?? AI CODICI ITALIANI. Cumu i guardaroba su affuddatii di liggi liggini, e comma,........... comma s'havi a fari? E la tragedia e' ca ogni liggi si usa un paru i misi e poi passa di moda e n'arriva una nuova.

Percio' in italia scatta la legge del troppo....... la sapiti???
TROPPO PARLARE.................... CHIACCHERE
TROPPA TOLLERANZA.............. SEMENZA DI TOLLERANZA
TROPPO RICCO......................... MISERABILE
TROPPO ACQUA........................ ALLUVIONI
TROPPO RELIGIOSO.................... BIGOTTO
TROPPO BUONO......................... FESSO
TROPPO TASSE........................... EVASIONE

TROPPO LEGGI ANARCHIA 

 

cot-logo2.gif