giardina-poesiadi Giovanni Giardina Lipari 22-09-2012-


clicca sul triangolo bianco per ascoltare

 

L’omu !

 

A terra è stanca , vasci ruzzuliannu,

a natura ‘unni po cchiù , si va svigghiannu,

e l’omu ‘un si nn’accorgi,’un si nni cura,

vasci curriennu e va contru natura !

                                    

Cumu dda brutta bestia da foresta ,

ca mancu assuma l’alba e fa chiarùri,

cumincia a’ssicutàri e a fari festa,

senza chi prova nè pena e nè duluri.

                                    

Ma a fera, a pari i l’omu ,nun’è nenti,

ammazza pi manciàri e havi raggiuni

mentri ca l’omu è bestia intelligenti

u fa puru pi menu ….pirchì è latrùni !

                                    

Arrobba, ammazza ,sfrutta , fa di tuttu

finu c’on vidi u munnu ch’è distruttu,

e a scienza ‘un s’ha spiegatu e resta mali,

si l’omu è figghiu i Diu, o è animali.

                                    

Ma l’omu è criatura du Signuri !

u criò pi siminàri paci e amuri,

e invesci i siminàri paci e amuri,

ha simìnatu: guerri, odiu e duluri!

                                    

“Ora dicu ca è la scienza,

ca cumanna la natura,

cchiù s’inventa e cchiù si studia,

cchiù nn’aumenta la svintura ! “

                                    

Pi chistu mi fidu cchiù du contadinu

ca i studi si fà o juornu cu so schinu;

a terra pi iddu è donu du Signuri,

a binidisci sempri chi suduri !

                                    

Zappa, simìna , senza mai riggiettu,

pi l’arti di la terra è un veru espertu.

pruteggi u siminàtu d’ogni mal’annu

e va scippannu l’erva ca fa dannu,

                                  

Si si nn’accorgi ca spunta ramigna,

cummatti finu a quannu ‘un’a sdilligna.

D’iddu mi fidu!.... Ci puozzu dumannari :

Ma l’omu è simenta bona ,o ramigna i sdillignàri ??