Eventi e Comunicazioni

agevolazioni_bonus_pubblicità_2024.jpg

"Con il Notiziario delle Eolie Bonus pubblicità con credito d'imposta al 75%" 

Dettagli...

U viecchiu e u computer! di Giovanni Giardina 07-07-2012- 

 
clicca sul triangolo per ascoltare

Ormai l'anzianu 'un'è cunsidiratu,
'un'è cchiù degnu d'essiri ascutatu
finù quannu u piru dava i so frutti,
ora c'on servi cchiù...cu si nni futti !

Si senti sulu, cu è con'ebbi figghi,
cumu na porta priva di manigghi
chiddu ca invesci fu cchiù furtunatu
malidisci puru u juornu quannu è natu.

Oggi i figghi ,'un'hannu cchiù cuscenza,
'un sannu cchiù chi è a riconoscenza,
si sentunu ranni, pirchì missiru i pinni,
m'ancora a quarant'anni vonnu i minni !

Pi curpa di tutti chisti marchingegni,
si fisciru sucàri tutti li meningi.
pi l'arti di na vota provanu sdegnu
ormai, 'un su cchiù fonti i uadagnu!

U munnu ormai è tuttu computerizzatu,
u viecchiu si senti cumu on disgraziatu,
ora c'avia bisognu cchiù d'attenzioni
è sulu tinùtu p'amuri da pinsioni !

Navigati giuvintù, curriti forti !
Curriti senza meta e senza sorti !
Ora vi fisciru tutti st'artifisci
e da buttana d'iddi e cu li fisci.

Processi, cunnanni, politica,informazioni,notizie, elezioni,
Si fannu tutti : pi televisioni,

Programmi,dibattiti,,denunci,reclami,condoglianze,
pagamenti, baci,abbracci , auguri, prenotazioni,
Si fannu tutti pi via di st'invenzioni:
( Skype, facebook, email,google, you tube, )

E u viecchiu c'avi a fari, si pò ammazzari ?
O puru, a st'eta', si pò mettiri a studiari ?
Sicunnu mi, u sangu pò jttàri,!
S'ancora cacchi annu voli campàri !.

Ma cumu , 'un l'hannu dittu sempri i viecchi:?
"Ca a veccchia avìa cent'anni e ancora 'mparàva? "
Si ! Ma è puru veru , ca senza sti marchingegni, cchiossà campàva!

U vecchiu perdi l'anni, ma no u guidiziu !
Quannu si senti i dari: Na vasata,,na carizza, n'abbrazzata,
na strinciuta i manu, na timpulata o na sputazzata n'faccia,
Vu dicu 'ncunfidenza:
Ca prova cchiù piasciri......quannu u fà i prisenza !

U Viecchiu  e u computer