MATRI IMMACULATA ! di Giovanni  Giardina     

clicca sul triangolo per ascoltare

 

                                                                                                                                                                                           Oh ! Vergini Maria Immaculata

‘nta tuttu u munnu Tu si venerata,

pi casa ti scigghisti sulu na rutta

e pi cumpagna tua la Bernardetta.

 

Quantu malati venunu accumpagnati !

quantu   nn’ aggiranu suli e già guarùti !

nun ha uardàtu mai si ssu cridenti

pi dari la to grazia a tutta a genti.

 

Tu chianci e piensi sempri lu to fruttu

ca pi sarvàri o munnu   ci fu luttu,

si l’uomu   u piccatu   ‘un su scircàva

un postu   ‘mparavisu su sarvàva

Quantu si bedda Vergini Maria !

Tu si la gioia, Tu si l’anima mia ,

vogghiu priàri cca,   sutta e to piedi

pi dedicari a tti, tutta a me fedi !

 Matri_Immaculata.jpg