L’omu nun è na pira !  di Giovanni  Giardina

 

 

pira.jpg

L’omu è fattu  di carni , nun è na  pira,

e ‘un vali  mancu  cchiù di menza lira,

ammenu quannu a pira  è  maturata,

cu idda si pò fari a marmellata !

                                     

E si ca pira  si po fari a marmellata,

cu l’omu ‘un si pò fari mancu a ‘nzalàta ,

e quannu arriva l’ura di lassàri,

di n’omu ‘un c’esti  nenti di pigghiàri.

                                    

Invesci quannu  a pira lassa i scimi,

arriva ‘nterra e fasci da  cuncimi,

si nutri l’ossa ed aspetta o giru,

ca nesci fora e crisci l’autru  piru !

                                    

A stissa  fini i l’omu a fasci a vutti,

ca mentri c’esti  vinu…..vivunu tutti,

poi quannu ‘un ci nn’è cchiù, cu tantu sdegnu,

un causci ‘nto  scircu  e unu o timpàgnu !

 

A  pira ‘nconfrontu  all’omu  è furtunàta !

Cu idda si pò fari a marmellata !                                                                                                       

Priva di  midudda ,  priva di  capiddi………

continua a scialàri  ranni e picciriddi !