Eventi e Comunicazioni

agevolazioni_bonus_pubblicità_2024.jpg

"Con il Notiziario delle Eolie Bonus pubblicità con credito d'imposta al 75%" 

Dettagli...

Cunfissioni ! di Antonino Fontana
recitata da Giovanni Giardina 

clicca sul triangolo  per ascoltare 

 

Cunfissioni

Cunfissioni ! di Antonino Fontana

Fazzu lu picuraru e lu viddanu,
travagghiu notti e jornu di cuntinuu,
la cammisa la suru e la trapànu,
la testa mi firrìa com'un mulinu.

Li sordi viu sempri di luntanu,
la curpa è tutta di lu me' distinu,
m'aiutu cu la menti e cu li manu
e sugnu sempri misiru e mischinu.

Patruni 'un sugnu di sordi e d'oru,
diri nuddu lu pò chi sugnu avàru,
nun pozzu diri a Diu quannu chi moru:
Li figghi mei, li beni si pigghiàru.

Si, li ricchizzi mei e lu mè tisòru
esti lu sensu meu priziusu e raru,
'sti preggi chi mi detti la natùra,
cu mia li portu 'nta la sipultùra.

Paura 'unn'haiu d'essiri arrubbàtu,
nunn'avennu ricchizzi pursirùtu,
si li latri mi passanu d'à latu,
eu sugnu sempri orvu, surdu e mutu.

Caminu sulu senza accumpagnatu,
e d'unnì sugnu e vaiu un cercu aiutu,
lu pani chi mi manciu è travagghiatu,
e prestu mi nni vaiu com'haiu vinùtu.

download Cunfissioni-Giovanni-Giardina.mp3