Eventi e Comunicazioni

agevolazioni_bonus_pubblicità_2024.jpg

"Con il Notiziario delle Eolie Bonus pubblicità con credito d'imposta al 75%" 

Dettagli...

LAngolo della poesiaSi iò fussi…..

di Giovanni Giardina 20-06-2012


clicca sul triangolo per ascoltare

Quantu ti vuogghiu beni Lipari miu!
ma chiddu c'haiu 'nto cori, u sapi Diu,
iò suoffru e mi turmientu tutti i jorna,
pi chiddi ca 'un' hannu cchiù vriogna .

A matina, quannu abbrisci la jurnata,
prima di tuttu a Diu ci sciercu aiutu,
poi curru pu paisi , cumu on pazzu,
pi vidiri biddizzi ca nun'hannu prezzu.

Na vota eri china di merletti e pizzi
e ora si tutta china di palazzi,
giru pi strati, e 'un mi dugnu pasci,
vidiennu cumu ti inchièru, tutta di pisci.

Ancora quannu l'eolianu era sanu,
pi tradizioni amava u stili eolianu,
a casa sa fascìa unn'era era,
ma sulu du stanzi, u bagghiu chi pulera.

Poi: i malantrini ti usàru cu distrizza
sfregiaru tutta quantu a to biddizza,
ca scusa du turismu, vinni u mumientu,
ca ti inchièru china di cimientu.

Iò quannu viu cartullini viecchi,
mi rapu l'uocchi ed attisu i ricchi;
Eri na virginedda , quant'eri bedda !
Cumu on presepiu chinu i pasturedda !.

Ancora 'un siti stanchi i speculari ?
Ancora 'un siti stanchi i snaturari ?
Ancora 'un siti stanchi di manciari ?

Ca scusa ca 'un'abbasta cchiù a banchina,
nni vuliti distruggiri i prai cu tutta a rina.
e dopu ca finiti di manciari,
nni resta sulu u cimientu jttàtu a mari!

Si iò fussi U Sinnacu di Lipari..........vi fermassi.
. Si iò fussi A Madonna i portu salvu...vi castiassi
Si iò fussi San Cosimu e Damianu.....vi purgassi
Si iò fussi a Natura........................vi distruggissi.

Si  io fussi