POVERI NOI ! ( di Giovanni Giardina ) 2011

clicca sul triangolo  per ascoltare

Poveri_noi.jpg

Nun'è ca scrivu pirchì mi sientu ranni
u fazzu pi passarimi lu tiempu,
tutti discinu c'on si pò ghiri avanti,
e poi pi canciàri nuddu fasci nenti.

Pi cuminciàri vu dicu 'ncunfidenza
ca 'nto cattàri iò 'un haiu esperienza,
pi chistu quannu è l'ura i fari a spisa,
ci vasci quasi sempri la me sposa .

Nun'è c'a fini ci risparmiu tantu,
m' ammenu un pocu m'arrifriscu a menti,
mi scercu di scanzàri....i guai su tanti,
e nun mi sfocu ammenu cu li Santi.

Oggi purtroppu ci su troppu 'mbruogghi,
pi chistu aumentanu i darigghi,
e quannu scerchi aiutu all'avvocatu,
prima di cuminciàri,,,,si cunsumàtu !.

Quannu ha accattàri...si tu ci metti testa,
ti discinu ca si cumu e comunista,
su tanti presi da li so uadagni,
ca si nni futtunu puru di to lagni.

Si cacchi d'unu poi la crista isa,
ti futtunu 'nto cuntu e poi 'nta spisa,
è miegghiu oggi fari finta i nenti,
ti sarvi lu to sciatu....ammenu canti !

Attentu a nun scircàri mai u scontrinu !
ti discinu o si pazzu o si cretinu,
"ora ci damu a manciàri o statu!
miegghiu mi futtu iò....mi miettu i latu "

Nun ghiri poi mai 'nta la to banca,
ca sempri 'nto cuntu tua quarcosa manca,
si ci dumanni....unn'è chi sunnu misi ?
rispunnunu.... ca su tutti quantu spisi.

E si pi casu và 'unnu farmacista ?
Prima chi trasi dda, ti doli a testa,
' un t'u scurdàri misurati a prissioni,
prima di iri a posta pa pinsioni.

Megghiu finiri cca, 'un vaiu cchiù avanti,
cuntentati di chistu, ca i guai su tanti,
d'altrondi nnu dissi puru Berlusconi:...
" Ca gli Italiani siamo dei coglioni ! "